Galluogi JavaScript i weld y map

Coedwig Cwmcarn, NP11 7EX - Canolfan Ymwelwyr

Decorated by Cwmcarn Scouts / Addurnwyd gan Sgowtiaid Cwmcarn.
Opening hours  Mon – Sun: 9am – 4.30pm / Oriau agor Dydd Llun – Dydd Sul: 9am – 4.30pm.

Rhagolwg Llun

Our #ValleysPianos story is in the Merthyr Express and Rhymney Express today - go and get your copy to find out more about our musical project! #ourvalleys

Mae ein stori #PianosyCymoedd yn y Merthyr Express a Rhymney Express heddiw - ewch i brynu copi I ddarganfod mwy am ein prosiect cerddorol! #EinCymoedd

streetpiano // Sep 26, 2018 11:54
Cwyno am y sylw hwn
Rhagolwg Llun

Playing in a very quiet environment with great acoustics - inside Forest visitor center - is always a challenge, so playing very gently not to be intrusive... Had a wonderful hike afterwards, beautiful hilly walkways!

Pianotune // Sep 2, 2018 09:28
Cwyno am y sylw hwn
Rhagolwg Llun

.

Joachim // Aug 23, 2018 21:49
Cwyno am y sylw hwn

Duet at Cwmcarn Forest

Reuben and Joachim // Aug 23, 2018 21:40
Cwyno am y sylw hwn
Rhagolwg Llun

.

streetpiano // Aug 20, 2018 20:33
Cwyno am y sylw hwn

Llwythwch eich lluniau, fideos a straeon ar gyfer y piano Coedwig Cwmcarn, NP11 7EX – Canolfan Ymwelwyr

Dewis llun
0%

Neu

Sut i rannu’ch fideos ar y wefan

Er mwyn postio’ch fideos neu’ch clipiau ffilm ar y wefan hon rhaid i chi eu lanlwytho i YouTube (neu Vimeo) yn gyntaf, yna copïo a gludo cyfeiriad y wefan neu rannu’r ddolen yn y bocs isod.

Gall lanlwytho llun mawr gymryd rhai munudau. Trwy gyflwyno, byddwch yn cytuno i ychydig o delerau ac amodau syml.