Galluogi JavaScript i weld y map

Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd, SA11 5DB - Yn y siop gymunedol

Decorated by National Autistic Society, Age Connect, Cwm Ni Iach, Rompers Nursery.  Addurnwyd gan Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth, Age Connect, Cwm Ni Iach, Rompers Nursery.

Opening hours Mon – Fri: 9am – 4pm/ Oriau agor Dydd Llun – Dydd Gwener: 9am – 4pm.

Rhagolwg Llun

In the shop next door to the Glynneath Training Centre.

streetpiano // Aug 20, 2018 20:34
Cwyno am y sylw hwn
Rhagolwg Llun

This piano can be found inside the Glynneath Training Centre - go inside to play!

streetpiano // Aug 6, 2018 09:29
Cwyno am y sylw hwn
Rhagolwg Llun

Love the colourful hand prints on this piano!

streetpiano // Aug 6, 2018 09:28
Cwyno am y sylw hwn

Llwythwch eich lluniau, fideos a straeon ar gyfer y piano Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd, SA11 5DB – Yn y siop gymunedol

Dewis llun
0%

Neu

Sut i rannu’ch fideos ar y wefan

Er mwyn postio’ch fideos neu’ch clipiau ffilm ar y wefan hon rhaid i chi eu lanlwytho i YouTube (neu Vimeo) yn gyntaf, yna copïo a gludo cyfeiriad y wefan neu rannu’r ddolen yn y bocs isod.

Gall lanlwytho llun mawr gymryd rhai munudau. Trwy gyflwyno, byddwch yn cytuno i ychydig o delerau ac amodau syml.