Galluogi JavaScript i weld y map

Neuadd Gwyn, Castell-nedd SA11 1DU - Tu mewn a thu allan

Decorated by various primary schools from across The Valleys / Addurnwyd gan ysgolion cynradd ar draws y Cymoedd.
Opening hours Mon – Sat: 10am – 7pm, Sun: 10am – 4pm / Oriau agor Dydd Llun – Sadwrn: 10am – 7pm, Dydd Sul: 10am – 4pm.

Rhagolwg Llun

Playing in a very quiet environment with great acoustics - inside Gwyn Hall - is always a challenge, so playing very gently not to be intrusive...

Pianotune // Sep 2, 2018 09:18
Cwyno am y sylw hwn
Rhagolwg Llun

Come along for a cup of tea and play a few tunes.

streetpiano // Aug 20, 2018 20:43
Cwyno am y sylw hwn
Rhagolwg Llun

Our Valleys sticker piano.

streetpiano // Aug 20, 2018 20:42
Cwyno am y sylw hwn

Nice piano

Joachim Ford // Aug 14, 2018 22:13
Cwyno am y sylw hwn
Rhagolwg Llun

Gwyn Hall, Neath...

Reuben and Joachim // Aug 14, 2018 16:44
Cwyno am y sylw hwn
Rhagolwg Llun

First person to play this piano....

streetpiano // Jul 25, 2018 14:54
Cwyno am y sylw hwn

Llwythwch eich lluniau, fideos a straeon ar gyfer y piano Neuadd Gwyn, Castell-nedd SA11 1DU – Tu mewn a thu allan

Dewis llun
0%

Neu

Sut i rannu’ch fideos ar y wefan

Er mwyn postio’ch fideos neu’ch clipiau ffilm ar y wefan hon rhaid i chi eu lanlwytho i YouTube (neu Vimeo) yn gyntaf, yna copïo a gludo cyfeiriad y wefan neu rannu’r ddolen yn y bocs isod.

Gall lanlwytho llun mawr gymryd rhai munudau. Trwy gyflwyno, byddwch yn cytuno i ychydig o delerau ac amodau syml.